top of page
logooo.png

REGLER & VILLKOR

Denna webbplats hanteras och underhålls av Malaika.

Malaika ger dig tillgång till www.Malaikaselar.se ("webbplatsen") och säljer produkter till dig på de villkor som anges på denna sida.

Läs dessa villkor noga innan du använder webbplatsen. Genom att använda webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa villkor.

1. Sekretess

Läs vår integritetspolicy, som också reglerar ditt besök på webbplatsen, för att förstå hur vi använder din information.

2. Tillgång till webbplatsen

Vi kommer att göra vårt yttersta för att säkerställa oavbruten tillgänglighet på webbplatsen och att överföringarna sker utan fel. Men på grund av internetets natur kan detta inte garanteras. Din åtkomst till webbplatsen kan också ibland stängas av eller begränsas för att möjliggöra reparationer, underhåll eller införande av nya anläggningar eller tjänster. Vi kommer att försöka begränsa frekvensen och varaktigheten av en sådan avstängning eller begränsning.

3. Licens för webbplatsåtkomst

Malaika ger dig en begränsad licens för åtkomst och personlig användning av denna webbplats. Licensen tillåter dig inte att ladda ner (annat än sidcaching) eller modifiera den, eller någon del av den, förutom med uttryckligt skriftligt samtycke från Malaika. Denna licens inkluderar inte någon återförsäljning eller kommersiell användning av denna webbplats eller dess innehåll; all insamling och användning av produktförteckningar, beskrivningar eller priser; all härledd användning av denna webbplats eller dess innehåll; nedladdning eller kopiering av kontoinformation till förmån för en annan handlare; eller någon användning av datautvinning, robotar eller liknande verktyg för insamling och utvinning av data. Denna webbplats eller någon del av denna webbplats får inte reproduceras, dupliceras, kopieras, säljas, återförsäljas, besöks eller på annat sätt utnyttjas för kommersiellt ändamål utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande.

 

Du får inte inrama eller använda liknande tekniker för att bifoga något varumärke, logotyp eller annan äganderätt (inklusive bilder, text, sidlayout eller form) av Malaika. Du får inte använda några metataggar eller någon annan "dold text" som använder Malaika företagsnamn, produktnamn eller varumärken. All obehörig användning upphör tillståndet eller licensen från Malaika.

 

Du får inte använda någon logotyp eller ett varumärke som finns på webbplatsen eller någon annan grafik eller ett varumärke som en del av länken utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande.

4. Ditt beteende

Du får inte använda webbplatsen på något sätt som orsakar, eller sannolikt kommer att orsaka, att webbplatsen avbryts, skadas eller försämras.

 

Du får inte använda webbplatsen:

 

- för bedrägliga ändamål eller i samband med ett brott eller annan olaglig verksamhet

- att skicka, använda eller återanvända material som är olagligt, stötande, kränkande, anständigt, förtalande, obscent eller hotfullt; eller i strid med upphovsrätt, varumärke, förtroende, integritet eller någon annan rättighet; eller på annat sätt skadar tredje part; eller stötande eller som består av, eller innehåller, programvaruvirus, politisk kampanj, kommersiell uppmaning, kedjebrev, massutskick eller någon "skräppost"

5. Upphovsrätt, juridisk information och databasrättigheter

Allt innehåll och sammanställning av sådant innehåll som ingår på webbplatsen, såsom text, grafik, logotyper, knappikoner, bilder och programvara, tillhör Malaika eller dess innehållsleverantörer och skyddas av svenska, europeiska och internationella lagar om upphovsrätt och databasrätt.

 

All programvara som används på denna webbplats tillhör Malaika eller våra programvaruleverantörer och är skyddad av svensk, europeisk och internationell upphovsrättslagstiftning.

 

Du får inte extrahera och / eller återanvända delar av innehållet på webbplatsen utan Malaikas uttryckliga skriftliga medgivande. I synnerhet får du inte använda någon datautvinning, robotar eller liknande verktyg för insamling och extrahering av data för att extrahera (antingen en eller flera gånger) för återanvändning av några väsentliga delar av denna webbplats. Du får inte heller skapa och / eller publicera din egen databas som innehåller väsentliga (t.ex. våra priser och produktannonser) delar av denna webbplats.

 

Se även vårt juridiska uttalande nedan.

6. Rättsligt uttalande

Malaikaselar.se är ett registrerat domännamn för Malaika.

7. Vårt kontrakt

När du gör en beställning för att köpa en produkt från webbplatsen skickar vi ett e-postmeddelande som bekräftar mottagandet av din beställning och innehåller information om din beställning. Din beställning representerar ett erbjudande till oss att köpa en produkt som accepteras av oss när vi skickar den produkten till dig och bekräftas av ett e-postmeddelande som vi skickar till dig som bekräftar att vi har skickat ("e-postmeddelandet för leveransbekräftelse") beställningar skickas per post. Detta godkännande kommer att vara fullständigt när vi skickar e-postmeddelandet för leveransbekräftelse. Du försöker ingå ett kontrakt med Malaika när du gör en beställning. Malaika behåller titeln i produkterna tills full betalning har gjorts av dig och har mottagits av Malaika.

8. Ändring av tjänsten eller ändringar av villkoren

Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar på vår webbplats, policyer och dessa villkor. Din användning av webbplatsen och dina beställningar kommer att omfattas av de policyer och villkor som gäller vid den tidpunkt då du använder webbplatsen eller att du beställer produkter från oss, såvida det inte krävs någon ändring av dessa policyer eller dessa villkor enligt lag eller myndighet (i vilket fall det kommer att gälla för order som du tidigare gjort). Om något av dessa villkor anses ogiltigt eller av någon anledning inte verkställbart, kommer detta villkor att anses vara avskiljbart och påverkar inte giltigheten eller verkställbarheten av de återstående villkoren.

9. Händelser utanför vår rimliga kontroll

Malaika kommer inte att hållas ansvarigt för fördröjning eller underlåtenhet att uppfylla våra skyldigheter under dessa förhållanden om förseningen eller misslyckandet beror på någon orsak som ligger utanför vår rimliga kontroll. Detta villkor påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

10. Avstående

Om du bryter mot dessa villkor och vi inte vidtar några åtgärder har vi fortfarande rätt att använda våra rättigheter och åtgärder i andra situationer där du bryter mot dessa villkor.

11. Gällande lag och jurisdiktion

Din användning av webbplatsen, alla köp av dig på webbplatsen av några produkter och dessa villkor kommer att styras av och tolkas i enlighet med Sveriges lagar och anses ha inträffat i Sverige. Du samtycker, som vi gör, att underkasta oss de icke-exklusiva behörigheterna för de svenska domstolarna.

 

Dina lagstadgade rättigheter påverkas inte av dessa villkor.

12. Våra detaljer

Webbplatsen hanteras av Malaika

bottom of page